Vragen & Antwoorden

Hoe gaat een behandeling in z'n werk

De behandeling begint eigenlijk al met het invullen van de vooraf gestuurde vragenlijst. Tijdens het consult wordt er gemeten met de quantum-response en de asyra. Een behandeling bestaat uit een scan gedeelte dat ongeveer 20-30 minuten duurt, waarna een analyse en een behandeling van de stress punten volgt. Daarna volgt de interpretatie van de gevens en volgen er adviezen over voeding, levensstijl en supplement gebruik. In totaal duurt de behandeling/scan een uur.

Het is meestal verstandig om gelijk een tweede afspraak te plannen, om met een her-scan te zien welk effect de eerste behandeling heeft gehad. Aan de hand hiervan kan bekeken worden hoe het verdere behandeltraject moet verlopen.

Voor welke klachten

In feite zijn alle soorten van klachten te behandelen omdat er door de Quantumresponse niet naar diagnoses wordt gekeken, maar meer naar de aanwezige disbalansen. Hier noem ik toch een aantal klachten, die goed behandelbaar zijn met de Quantumresponse en biofotonen: Moeheid, verminderde weerstand, migraine, allergie, hoofdpijn, menstruatieklachten, spastische dikke darm, fibromyalgie, moeheid, artrose, reumatische aandoeningen, ziekte van Lyme, diarree, buikpijn, slaapstoornissen, depressies, gordelroos, maagpijn, ziekte van crohn, verkoudheden, doorbloedingsstoornissen, koude handen en voeten, burn out, ME, Rugklachten, Nekklachten, Whiplash.. Staat uw klacht er niet bij? Aarzel dan niet om een mailtje te sturen of telefonisch contact op te nemen. Er kan dan worden ingeschat of behandeling iets voor u zou kunnen betekenen. Indien er sprake is van aanwijzingen die wijzen op vergaande functionele storingen binnen het organisme, dan zal een aanbeveling richting reguliere gezondheidszorg worden gegeven.

Kosten

De kosten voor volwassenen zijn € 115,- per consult van een uur . Kinderen onder de 12 jaar € 60,- per consult van een half uur. Dit kunt u ter plekke afrekenen via de pin of contant. Omdat ik aangesloten ben bij de beroepsvereniging V.B.A.G krijgt u volledige of gedeeltelijke vergoeding van de behandelingen. Dit is afhankelijk van de voorwaarden genoemd in uw ziektekosten polis. Dit zult u zelf moeten nagaan in uw polis of bij uw zorgverzekeraar. De behandelingen worden per direct contant afgerekend, waarna u een factuur ontvangt die u kunt indienen bij uw ziektekosten verzekeraar.

Afspraak maken

Je kunt telefonisch of per mail een afspraak maken via 06 - 244 64 318 of info@quantum-reaction.nl  Ik beschik over twee praktijkruimtes. Aan de hand van welke dag en/of voorkeur locatie kan de behandeling in Enschede of Holten zijn. Je kunt een afspraak annuleren of verplaatsen 24 uur van te voren. Wanneer je niet kunt of de afspraak wilt verplaatsen kun je mailen of bellen. Mocht er niet worden opgenomen zullen we zodra het kan direct contact met je opnemen.

Afspraak niet tijdig geannuleerd

Een afspraak dient 24 uur van tevoren te worden geannuleerd anders zijn wij genoodzaakt kosten voor dit consult in rekening te brengen.

Zie ook de Algemene voorwaarden

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, de kosten van het consult