Quantum Response

Quantum response is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van de kwantumfysische trillings therapie. In mijn werk als fysiotherapeut liep ik steeds vaker tegen het probleem aan dat de behandeling voor een groot deel symptomatisch was, de dieper liggende oorzaken van voornamelijk de chronische klachten konden niet goed genoeg in beeld worden gebracht. Door mijn werk bij het CITT in Enschede kwam ik in aanraking met de technologische mogelijkheden van de Quantumresponse. De Quantumresponse (voorheen Brainresponse), is een apparaat waarmee in een korte tijd de energetische toestand van het menselijk lichaam kan worden gescand. De basis van de technologie werd gelegd in Rusland, en is gebaseerd op de inzichten van de kwantumtheorie. Hiermee kunnen ziekten worden opgespoord nog voordat ze zich lichamelijk manifesteren.

Wat betekent dit in normaal Nederlands: wij als mens maken deel uit van een energieveld, dat ons omringt. Wij maken hier deel van uit en hebben ook ons eigen energie veld, dus eigenlijk een bundel frequenties. Deze frequenties bevatten alle informatie over ons fysieke en psycho-emotionele gesteldheid. De Quantumresponse is in staat deze frequenties te analyseren en disbalansen in het lichaam op te sporen en daarna ook bij te sturen. Voordat er echt een fysieke verandering optreedt zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, is er op energetisch vlak al veel eerder een verandering opgetreden. Als er geen verandering van de frequentiepatronen optreedt, zal zich een ziekte ontwikkelen.

Men kan met de Quantumresponse dus in een vroeg stadium een eventuele disbalans analyseren, en daardoor fysieke veranderingen voorkomen. Dus door de menselijke ‘software’ bij te sturen kunnen ‘hardware’ problemen worden voorkomen. Dus de Quantumresponse heeft een grote preventieve waarde.

Door het afwijkende informatie patroon op te sporen en daarna bij te sturen wordt het zelfherstellend vermogen van de mens geactiveerd. Het is daarna aan het lichaam om een verandering te maken.

Veel van de fysieke aandoeningen kunnen worden veroorzaakt door psycho-emotionele blokkades. De Quantumresponse kan hier een duidelijk inzicht in geven door een zeer precieze analyse te geven van emotionele gebeurtenissen die een impact hebben gehad in het leven van de patiënt. Bij klachten als moeheid, faalangst, hartritme stoornissen en allerlei klachten waar de reguliere zorg geen antwoord op heeft, kan een psycho-emotionele blokkade de onderliggende oorzaak zijn. De fysieke klacht wordt in stand gehouden door deze blokkerende psycho-emotionele frequenties. Ook hierin kan men inzicht verkrijgen via de Quatumresponse.

Tijdens de meting worden probleem gebieden duidelijk in beeld gebracht voor zowel de patiënt als de behandelaar via een beeldscherm. Daarna volgt een analyse met een correctie van de afwijkende frequentiepatronen. Ook volgen eventuele adviezen over voeding en bespreking van de psycho-emotionele patronen. Hier kan de patiënt zelf mee aan de slag gaan. Bij een volgende meting kan er gekeken worden welke verandering het lichaam heeft kunnen bewerkstelligen zowel op fysiek als psycho-emotioneel niveau.

Afhankelijk daarvan wordt er een volgende afspraak gemaakt. Soms zijn twee afspraken voldoende om een positieve verandering te maken, soms zijn er meerdere nodig. Tot nu toe heb ik niet meer dan 5 x moeten behandelen. Daarna vinden mensen het prettig om een vinger aan de pols te houden door een paar keer per jaar een check-up te doen. Het lichaam blijft natuurlijk onderhevig aan veel factoren van buiten af zoals stress, hoge werkdruk, electrosmog, slechte voeding enz. Hierdoor kan een bereikt evenwicht weer veranderen. Hier ligt dan ook een taak voor de patiënt om deze factoren onder controle te houden.

Kortom de Quantumresponse is een systeem dat zowel kan worden ingezet bij preventie als bij het oplossen van een zeer uiteen lopend scala van klachten. Mijn basis als fysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij de interpretatie van de gegevens en het geven van adviezen.

Indien er sprake is van aanwijzingen die wijzen op vergaande functionele storingen binnen het organisme, dan zal een aanbeveling richting reguliere gezondheidszorg worden gegeven.

De Quantum-response is niet bedoeld voor het stellen van medische diagnose, raadpleeg hiervoor uw arts.