Welkom bij Quantum Reaction

Welkom bij Quantum Reaction, dit is een eenmanspraktijk, opgericht door Vincent Roelofs. Ik ben al 20 jaar werkzaam als fysiotherapeut, en de laatste 12 jaar ook als natuurgeneeskundig therapeut. Als natuurgeneeskundige werk ik vooral met de Quantumresponse en de Asyra. Daarnaast kan het gewenst zijn om een aanvulling met orthomoleculaire geneeskunde,  Biofotonen, Manuele geneeskunde, Biologische celregulatie te doen. Quantum Reaction is gevestigd binnen het integraal therapeutisch centrum Keizersweg 25, 7451 CS te Holten en op een nieuwe locatie in Enschede aan de Voortsweg 133.

Voor wie?
Quantum Reaction is bedoeld voor mensen die preventief met hun gezondheid bezig willen zijn en hun weerstand willen verhogen. Of behandeld willen worden voor bestaande klachten. Het is niet bedoeld om medische diagnoses te stellen, dat mag alleen uw arts. Maar het lijkt zeker zinvol om in deze tijd uw weerstand zo goed mogelijk te houden, en in kaart te brengen waar het beter kan. Raadpleeg onze contactgegevens voor een afspraak!  

 

Covid-19

De praktijk is gewoon geopend, omdat ik vind dat mijn therapie juist weerstand verhogend werkt. Als behandelaar neem ik de gestelde voorzorgsmaatregelen in acht. Er is ook geen fysiek contact met de behandelaar nodig. Wij kunnen dus de 1,5 meter regel in acht nemen. Mocht u als cliënt toch duidelijke griepverschijnselen vertonen dan verzoek ik u thuis te blijven om onnodige verspreiding te voorkomen, en uw afspraak te verschuiven via info@quantum-reaction.nl . Het officiële standpunt van VWS sinds 23-12-20 is volgens de VBAG het volgende:

“Het is niet verboden om deze niet-contactberoepen uit te oefenen. Zoals ik u inmiddels ook al telefonisch heb medegedeeld, is de definitie van een contactberoep inderdaad: ‘een beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste een veilige afstand te houden tot een klant of patiënt’. Op basis daarvan is er dus geen sprake van een verbod voor bijvoorbeeld een coach. Daarnaast is het ook geen publieke plaats (die moeten in principe dicht), maar een zorglocatie. Dit blijkt uit de (brede) definitie van ‘zorg’ uit artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die hiervoor gehanteerd wordt. Onder deze definitie valt ook alternatieve zorg. 
Concluderend: Voor niet-contactberoepen die vallen onder de definitie van zorg zoals genoemd in artikel 1 van de WKKGZ, geldt er geen verbod. Hierbij geldt overigens alsnog de zeer nadrukkelijke oproep om dit zoveel mogelijk te beperken.”

Wacht niet op een vaccin, maar werk aan een gezonde leefstijl !!! Bron NOS.

 

Onderstaand een interview uit NTM-Visie. Dit geeft duidelijk de visie van de praktijk weer.

 

Interview blad NTM - Visie door Maartje Albert
PDF – 355,2 KB