ScanCoaching

Wat is ScanCoaching®?

ScanCoaching® is een combinatie van enerzijds het gebruik van unieke QuantumResponse® technologie, waarmee een helder inzicht wordt verkregen in het oorzakelijk verband tussen psyche en het fysieke lichaam en anderzijds een personal coaching traject. Dit traject wordt direct effectief omdat vanuit de technologisch verkregen informatie de daadwerkelijke oorzaak van belemmerende programmeringen zal worden bestreden, zodat je als cliënt direct de positieve gevolgen zal ondervinden.

ScanCoaching is de meest innovatieve en effectieve manier van coaching voor de zakelijke markt op het gebied van zelfkennis. Het unieke is dat we werken met de QuantumResponse technologie, waarmee we direct achterhalen waar iemand in balans is, waar hij uit balans is én wat de psycho-emotionele redenen van de disbalans zijn. Met ScanCoaching® krijg je inzicht in je 90% onbewuste, vaak belemmerende patronen. ScanCoaching® presenteert je jouw patronen klip en klaar. Gevalideerd en to-the-point. Je ScanCoach reikt je de mogelijkheden aan die jou helpen in je persoonlijke groei.

 

Wat is het bijzondere aan ScanCoaching®?

ScanCoaching® is bijzonder mede door de inzet van de unieke QuantumResponse® technologie. Bij iedere vorm van coaching is het resultaat afhankelijk van de combinatie coach & instrument om met name "de kern" van jouw probleem of aandachtsgebied te achterhalen en deze disbalans te herstellen. Daarnaast is het coaching proces om helderheid te verschaffen en verbeteringen te realiseren, veelal gebruikmakend van diverse internationaal bewezen methoden.

Wat brengt ScanCoaching® voor mij als Cliënt?

ScanCoaching® brengt je altijd een verbetering in je innerlijke balans en daarmee in je performance naar buiten toe. Dit kan zich uiten op diverse gebieden zoals minder stress, meer energie, verbeterde communicatie, het lef om ergens je tanden in te zetten, etc. Daarnaast vergroot het je eigen bewustzijn van innerlijke processen, wat een permanente winst is waarvan jij en je directe sociale werkomgeving via jouw effectievere optreden de positieve effecten zullen ervaren.

Is ScanCoaching® duur?

ScanCoaching® is gebaseerd op een markt conform tarief. De investering voor het traject van 5 sessies is meestal nog geen maandsalaris. Echter, het gaat er niet alleen om wat ScanCoaching® kost, maar vooral wat het oplevert. Wat is het waard als je veel beter presteert, je niet ten onder gaat aan stress en het ziekteverzuim enorm vermindert? Om nog maar te zwijgen van de directe en indirecte kosten bij een uitval uit het werkproces.

Een ScanCoaching® wordt als volgt uitgevoerd

De intake in de 1e sessie bestaat uit kennismaken, het invullen van een korte vragenlijst (nulmeting), een korte anamnese waarbij eventuele klachten en aandachtspunten in kaart worden gebracht en het formuleren van de persoonlijke coachingsdoelstelling.

Na de Intake plaatst de ScanCoach® de QuantumResponse® hoofdtelefoon op je hoofd en richt de laser op je voorhoofd terwijl je rustig, met je eigen kleding aan op je stoel blijft zitten.Vervolgens begint de QuantumScan, die je geheel kunt volgen op je eigen beeldscherm. Je ziet daarbij energiewaarden, energiecurven van al je relevante fysiologische functies en organen voorbij komen zoals bijvoorbeeld hersenen, hart, longen, maag, lever, zenuwstelsel tot en met cellen en chromosomen.

Na het scannen begint de ScanCoach® met de analyse en interpretatie van de gegevens en deze worden direct met jou besproken. Zo krijg je snel inzicht in de mate van balans of disbalans en de oorzaken daarvan. Hier vindt veelal een herkenning bij je plaats. Dit zorgt voor een hefboomeffect in je onderbewustzijn, waardoor je totale bewustzijn wordt vergroot en je zelfsturende vermogen sterk wordt vergroot.

Daarna begint het ScanCoaching® proces zelf. De ScanCoach® gaat hierbij diep(er) op bepaalde elementen in die uit de analyse en interpretatie naar voren zijn gekomen. Doordat we snel naar de kern van de zaak kunnen gaan door de kracht van de technologie zetten we coachingsinterventies op maat in. Dat kan zijn het ombuigen van belemmerende overtuigingen, het vergroten van je resources, ontspanningsoefeningen, aandachtsoefeningen, etc.

Het ScanCoaching® traject

Een ScanCoaching® traject bestaat uit 5 ScanCoaching® sessies, afhankelijk van de doelstelling en de mate van eventuele disbalans. Het resultaat wordt telkens gemeten en in rapportage vastgelegd. Meestal zit er zo’n 2 tot 3 weken tussen de sessies in. Op groepsniveau volgt er een anonieme groepsrapportage voor de opdrachtgever waarin de resultaten van de ScanCoaching® helder staan beschreven.