Disclaimer - Quantum Reaction

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Quantum Reaction aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Quantum Reaction behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Er worden geen cookies geplaatst.

 

© Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Quantum Reaction of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Quantum Reaction en vrijwaren Quantum Reaction derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Quantum Reaction worden verveelvoudigd.