Biofotonen therapie

De cellen van het lichaam stralen ongeveer 100.000 lichtimpulsen per seconde uit. Deze lichtimpulsen bestaan uit biofotonen (lichtdeeltjes) van verschillende frequenties en zorgen onder andere voor de aansturing van alle biochemische processen in het lichaam. Als de cel goed en ongestoord functioneert, is de impuls te vergelijken met een laserstraal: coherent. Wanneer er een storing optreedt, verzwakt het licht en wordt diffuus, te vergelijken met het licht van een gloeilamp; incoherent.

Een behandeling met de Starlight/Chiren herstelt het functioneren van deze biofotonen.

De oorzaken van storingen worden in het lichaam opgespoord door het meten van acupunctuurpunten op vingers en tenen, die verbonden zijn met organen en systemen, zoals hormoonsysteem, zenuwstelsel, lymfesysteem etc.

Testen met de frequenties van ziekmakende storingen (zoals bijv. voedselvergiftigingen, ondermijnende bacteriën, zware metalen, ontstekingen, insecticiden, pfeiffer, lyme, vaccinatiestoringen, tbc, chlamydia's) wijzen uit welke verstoorders (ziekmakers) er in het lichaam zijn en waar. Vervolgens worden omgekeerde frequenties via glasstaven in de handen het lichaam ingestuurd (gedurende ca. 10 min.) tegelijk met ondersteunende, frequentieherstellende, homoeopatische-en soms fytotherapeutische middelen.

 

Hierdoor kan met name het afweersysteem weer krachtig en vitaal gaan functioneren. Vaak volgt dan nog een kortere behandeling met Bach of Bush-bloesemremedies, die vooral gebruikt worden ter harmonisatie van de emotionele balans.

De behandeling werkt op de hoofd-hart verbinding, die we in deze maatschappij vaak kwijt raken, Het inzicht en het bewustzijn van de cliënt worden bevorderd, hierdoor wordt hij/zij herinnert aan hoe hij/zij zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar balans en welzijn. Eenieder is zijn/haar eigen grootste heelmeester.

Coherentie-therapeuten begeleiden vanuit een holistische visie. De mens wordt bekeken vanuit een totaalbeeld. Nadruk van de behandeling ligt op het opsporen van de oorzaken en niet op symptoombestrijding.

Voor wie

Volwassenen, kinderen en dieren kunnen behandeld worden. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de mate waarin het lichaam in staat is te reageren. Bij kinderen en dieren zien we dat vaak 3 behandelingen volstaan. Zij zijn minder belast met allerlei storingen en reageren sneller. Bij volwassenen met minder zware klachten denken we aan 5 tot 7 behandelingen. Bij zwaardere belasting en/of chronisch geworden ziektebeelden zijn er meer behandelingen nodig.

Wie kan er niet behandeld worden

Activering van het immuunsysteem leidt tot afweer van niet-lichaamseigen materialen. Mensen die orgaantransplantatie ondergaan hebben, mensen met shunts, kunststof bloedvaten of varkenshartkleppen zijn niet behandelbaar. Echter metalen delen, zoals pacemakers, heupen, schroeven en dergelijke staan behandeling niet in de weg.

Welke klachten

Coherentie-therapie kan toegepast worden bij een groot scala aan lichamelijke en emotionele klachten. Voor meer informatie adviseren wij u contact op te nemen met een van de coherentie-therapeuten.

Samenvattend

Het doel van coherentie-therapie is:

De biofotonen functie herstellen en oorzaken van klachten verwijderen. Tevens het bewustzijn over gezondheid op verschillende niveaus vergroten. Hierdoor kan het immuunsysteem weer op krachten komen en wordt het lichaam weer in staat gesteld zichzelf te genezen en gezond te houden.

Indien er sprake is van aanwijzingen die wijzen op vergaande functionele storingen binnen het organisme, dan zal een aanbeveling richting reguliere gezondheidszorg worden gegeven.

De coherentie therapie is niet bedoeld voor het stellen van medische diagnoses, raadpleeg hiervoor uw arts.